+994 77 409 55 66
Qiymətləndirmə xidmətləri

Qiymətləndirmə xidmətləri

 

Daşınmaz əmlakın qiymətləndirilməsi

Biznesin qiymətləndirilməsi

Nəqliyyat vasitələrinin qiymətləndirilməsi

Maşın və avadanlıqların qiymətləndirilməsi

Maddi və qeyri madii aktivlərin qiymətləndirilməsi

Qiymətləndirilmə ilə bağlı digər xidmətlər