+994 77 409 55 66
Xidmətlərimiz

Xidmətlərimiz

 

 

Hüquq xidmətləri

Kommersiya sahəsində xidmətlər

Bank sahəsində xidmətlər

Mübahisələrin məhkəmədən kənar həlli ilə bağlı xidmətlər

Mübahisələrin məhkəmədə həlli ilə bağlı xidmətlər

Əmək sahəsində olan xidmətlər

Daşınar və daşınmaz əmlak sahəsində olan xidmətlər

Sığorta sahəsində olan xidmətlər

Miqrasiya sahəsində olan xidmətlər

Ailə-nikah sahəsində olan xidmətlər

Qeyri-əmlak xarakterli məsələlərlə bağlı xidmətlər

 

Təlimlər

Biznes təlimləri

Maliyyə təlimləri

Şəxsi inkişaf təlimləri

 

İnsan resurslarının idarə edilməsi

İnsan resursları üzrə prosedurların hazırlanması 

Potensial işçi mənbələrini müəyyən etmək və seçmək 

Əmək haqqı üzrə fəaliyyət

Şirkət üçün təlim sisteminin qurulması 

Xidməti fəaliyyətin qiymətləndirməsi 

Mükafatlandırmaq və işdə saxlamaq 

Planlaşdırma və ümümi insan resursları siyasəti 

 

Qiymətləndirmə xidmətləri

Daşınmaz əmlakın qiymətləndirilməsi

Biznesin qiymətləndirilməsi

Nəqliyyat vasitələrinin qiymətləndirilməsi

Maşın və avadanlıqların qiymətləndirilməsi

Maddi və qeyri madii aktivlərin qiymətləndirilməsi

Qiymətləndirilmə ilə bağlı digər xidmətlər