+994 77 409 55 66
Hüquq xidmətləri

Hüquq xidmətləri

 

 

Kommersiya sahəsində xidmətlər

·          Bütün növ hüquqi sənədlərin tərtib edilməsi (Qərarlar, Təlimatlar və s.)

·          Bütün növ əqdlərin tərtib edilməsi

·          Kommersiya sahəsində məsləhətlərin verilməsi

 

Bank sahəsində xidmətlər

·         Bank sahəsində hər növ məsləhətlərin verilməsi

·         Banklarda təmsilçilik

 

Mübahisələrin məhkəmədən kənar həlli ilə bağli xidmətlər

·         Mübahisələrin həlli ilə bağlı məsləhətlərin verilməsi

·         Bütün növ yazışmaların tərtibi (bildiriş, xəbərdarlıq və s.)

 

Mübahisələrin məhkəmədə həlli ilə bağli xidmətlər

·         Mübahisənin perspektivi ilə bağlı məsləhətlərin verilməsi

·         Sorğuların verilməsi

·         Işin məhkəməyə hazırlanması

·         Təmsilçilik

·         Bütün növ ərizə, şikayət və müraciətlərin tərtibi

·         Məhkəmə aktlarından şikayət ərizələrinin tərtibi

 

Əmək sahəsində olan xidmətlər

·         Əmək sahəsində təmsilçilik

·         Kadr məsələləri ilə bağlı məsləhətlərin verilməsi

 

Daşınar və daşınmaz əmlak sahəsinə olan xidmətlər

·         Daşınar və Daşınmaz əmlak sahəsində məsləhətlərin verilməsi

·         Hüquqi sənədlərin tərtib edilməsi

·         Təmsilçilik

 

Sığorta sahəsində olan xidmətlər

·         Sığorta sahəsində məsləhətlərin verilməsi

·         Hüquqi sənədlərin tərtib edilməsi

·         Təmsilçilik

 

Miqrasiya sahəsində olan xidmətlər

·         Miqrasiya sahəsində məsləhətlərin verilməsi

·         Hüquqi sənədlərin tərtib edilməsi

·         Təmsilçilik

 

Ailə-nikah sahəsində olan xidmətlər

·         Məsləhətlərin verilməsi

·         Təmsilçilik

·         Hüquqi sənədlərin tərtib edilməsi

 

Qeyri-əmlak xarakterli məsələlərlə bağlı xidmətlər

·         Məsləhətlərin verilməsi

·         Təmsilçilik

·         Hüquqi sənədlərin tərtib edilməsi